Fórum

Str?nka www.hrady.sk

Diskusia o tejto str?nke, n?vrhy, koment?re, pripomienky ...

: senydianiii, 27.08.2016 05:25

Historick? osobnosti a ich vplyv na hrady

Historick? osobnosti, panovn?ci, ??achta ...

: David Hassan, 05.11.2016 23:40

Z?chrana hradov

Z?chrana hradov, obnova, konzerv?cia ...

: Rammstein, 10.10.2016 02:49

V?eobecn? diskusia

V?eobecn? diskusia o hradoch

: mcao laro, 08.09.2016 14:55