Fórum: V?eobecn? diskusia

V?eobecn? diskusia o hradoch

Späť na zoznam tém

#20
Tom?? D?rer
neregistrovaný

12.01.2001 14:35
IP:158.195.16.233
Fajn, ?e vznikla t?to str?nka. Odpor??am doplni? do zoznamu hrad ?ekl?s, dne?n? Bernol?kovo (skromn? zvy?ky muriva na vyv??enine okolo neogotickej vod?renskej ve?e; zn?mej?? je ka?tie? v obci, jeho cenn? park bol preroben? na golfov? ihrisko). Mo?no by bolo zauj?mav? vytvori? nejak?ho turistick?ho sprievodcu, kde by hrady pod?a atrakt?vnosti boli ohodnoten? po?tom hviezdi?iek, i ke? ka?d? hodnotenie je subjekt?vne. V mojom s?kromnom rebr??ku sa najlep?ie umiestnili hrady Uhrovec (najkraj?ia zr?canina) a Mur?? (jedine?n? poloha a hist?ria), nav?t?vil som doteraz asi 6O hradov na Slovensku.
#19
Laco Bihari
neregistrovaný

11.01.2001 16:12
IP:194.160.172.202
Je to pekne,ze existuje takato stranka a ak by ste chceli este dake foto napr.o Blatnici tak som k dispozicii.
#18
lexi
neregistrovaný

06.01.2001 01:05
IP:194.1.139.18
Rada by som tu nasla trocha viac o presnej polohe hradov spolu s popisom na mape.
#17
?varba
neregistrovaný

28.12.2000 23:11
IP:195.146.131.190
P?n Schwarz, Va?a str?nka je pekn?m dar?ekom pre ?ud?, ktor? prepadli poku?eniu pozna? hist?riu aj osobn?m kontaktom s ?ou. Preto ma Va?a str?nka prekvapila nielen svoj?m rozsahom, ale najm? ?rov?ou. ?el?m aj do Nov?ho roku ve?a zdravia, ?spechov a prispevkov.
#16
Igor Lenhardt
neregistrovaný

28.12.2000 19:51
IP:193.87.204.224
Vyborne!!! Nestava sa velmi casto, ze clovek najde na internete stranku, ktora tak prijemne prekvapi. Do Noveho roku prajem vela uspechov a chuti do dalsieho rozvoja stranky.
#15
bransky
neregistrovaný

28.12.2000 09:15
IP:195.168.12.50
RE : Ivan Praznovec - stretnutie
Sna?il som sa V?m posla? mail , no va?a adresa je zrejme zl?. M??ete sa mi ozva?!
#14
Argis
neregistrovaný

26.12.2000 12:25
IP:212.55.228.100
Zdrav?m V?s!!!
H?ad?m inform?cie o ???ovskom hrade (pravdepodobn? vzh?ad, poves?)
#13
Ivan Thurzov z Belanovie
neregistrovaný

22.12.2000 11:37
IP:195.113.116.148
Chci uspo??dat setk?n? p??tel Bojnick?ho z?mku!Volejte na tel.?.00420/495265310 D?kuji
#12
Ivan Praznovec
neregistrovaný

22.12.2000 11:34
IP:195.113.116.148
P?ipravuji setk?n? ?lechtic? z ?R a SR.
M?lo by se to konat 1.6.2001 na z?mku Bojnice
#11
GLENN
neregistrovaný

21.12.2000 20:19
IP:195.98.129.41
hello joe
i am thanking you for the cd peter has told me you have copied it, so i am just waiting for him to bring it home.we are surfing the net for a couple of hours 20:16 is the time now so we will finsh at about 21:30. we will check mail then
glenn peter
#10
Yetty
neregistrovaný

15.12.2000 23:26
IP:195.28.82.169
Kritizovat a hanit nieje problem ? s tym sa stretavame takmer na kazdom kroku. Avsak vzniest pochvalu a uznat kvality nebyva castym javom. Ja by som sa tymto chcel snad za vsetkych fandov hradov a zamkov podakovat p. J.Schwarzovi za vytvorenie tejto stranky. Skutocne je to stranka na vysokej profesionalnej urovni, za ktoru nie je hodne sa hanbit a zasluzi si v plnej miere hlboke uznane a poklonu. PS: Skoda len, ze som o tejto stranke nevedel skor ( v lete ) ? zazitky a dojmy by som mal daleko vacsie.
#9
Mgr.Rastislav Kazansk?
neregistrovaný

10.12.2000 14:03
IP:195.72.3.108
Ahoj.Perfektn? st?nka!Pros?m kohoko?vek, fyzick? ?i pr?vnick? osobu, ktor? m? tak? ist? srdcov? vz?ah k Mur?nskemu hradu, jeho hist?rii a ?ia? aj s??asn?mu stavu a m? materi?ly, pr?padne z?ujem o spolupr?cu aby sa mi ozvala.?akujem a dr??m palce v?etk?m "fandom"hradov!
#8
Richard Br?nsky
neregistrovaný

06.12.2000 10:18
IP:195.168.12.50
Pripravujem stretnutie ?ud? zaoberaj?cich sa rekon?trukciou pamiatok.Stretnutie by malo prebehn??
v Oponiciach .V pr?pade z?ujmu mi dajte vedie?.Term?n upresn?m nesk?r.
#7
Ivan
neregistrovaný

05.12.2000 11:35
IP:195.28.130.130
Niekdey pred rokom som V?m poslal foto a kr?tke info o hrade Slovensk? ?up?a, zatia? som to nena?iel
#6
Navi91
neregistrovaný

05.12.2000 11:28
IP:195.28.130.130
Ku kalend?ri akci? symp?zium aj ples sa u? uskuto?nil v novembri 2000, v decembri nie je
#5
Trnkovi z Prahy
neregistrovaný

01.12.2000 13:48
IP:192.168.1.1
Va?e str?nky jsou na ?pi?ce na?ich obl?ben?ch, pro svou nezvykle vysokou obsahovou ?rove?, rychl? na??t?n? a velmi vkusnou grafickou ?pravu. Autory bychom r?di poprosili o drobnou spolupr?ci, ozv?te se pros?m e-mailem. Na na?ich www jsme r?di um?stili odkaz na slovensk? "hradoogy":-)
#4
Robo Mazo
neregistrovaný

30.11.2000 18:40
IP:192.168.1.1
?au Jo?o,
gratulujem k ?spe?n?mu prerobeniu str?nky. Za??na ma? profesion?lny charakter. M?m ?o robi?, aby som sa nau?il programova? v php. Ja som takisto dop??al na str?nku, ale len inform?cie o ?al??ch hradoch. Ak by niekto z Tvojich prispievate?ov ?l?nkov chcel ma? ?l?nok aj na mojej str?nke, sta?? ak sa mi ozve na mail.
Dr??m Ti palce.
P.S.Urob mi pros?m u??vate?sk? pr?stup, prispejem Ti aj ja. V?aka, Mazo
#3
Sva?o
neregistrovaný

30.11.2000 17:25
IP:192.168.1.1
Nazdar, sme ob?ianske zdru?enie, ktor? sa star? o hrad Sklabi?u. Budeme radi, ke? prip??e? k inform?ciam o na?om hrade aj toto: O hrad sa v s??asnosti star? o.z. DONJON, ktor? ho m? vpren?jme. Organizujeme r?zne kult?rne podujatia pravidelne ka?d? rok.Po?as v?kendov pravidelne v roku organizujeme brig?dy pre nad?encov. Kontakt: 0905 483367, 0905 860473, www.donjon.miesto.sk, e-mail: donjon1242post.sk
Adresa: DONJON, Plach?ho 13, 036 08 Martin-Priekopa.
#2
luky
neregistrovaný

28.11.2000 16:09
IP:192.168.1.1
pre kajciho : tak cau ty fotograf(?ach.hradu)inak sa tu w L.H.mame fajn ale ch?bate n?m(tu). s t?m foto si to este vybav?me. cau L+J
#1
Jo?o Schwarz
neregistrovaný

28.11.2000 11:42
IP:192.168.1.1
Vitajte v novej knihe navstev. Konecne je uz aj ona plne na serveri hrady.sk. Takze akekolvek postrehy, pochvaly a pripomienky piste sem. Postupne planujem rozbehnut aj online diskusie na rozne temy, ale to az neskor.