, ()

Obrázky

5 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

?idovsk? kult?ra v Ke?marskom m?zeu
SME, 27. október 2005

Okolité hrady

Holumnický hrad, Hrabušický hrad, Kláštorisko, Strážky

M?zeum v Ke?marku

Web: http://www.kezmarok.com
Otv?racie hodiny

V mesiacoch okt?ber - apr?l
Otvoren? pondelok - piatok, 8:00 - 15:00 (vstupy ka?d? cel? hodinu)
sobota, nede?a zatvoren?, je mo?nos? sa vopred objedna?, pre skupiny.

V mesiaci m?j
Otvoren? pondelok - nede?a, 9:00 - 16:00 (vstupy ka?d? cel? hodinu)

V mesiacoch j?n - september


Otvoren? utorok - piatok, 9:00 - 16:30 (vstupy ka?d? pol hodinu)
Otovren? sobota, nede?a, pondelok; 9:00 - 16:00 (vstupy ka?d? cel? hodinu)

Kontakty pre objedn?vky:
Tel.: 052 452 26 18; 052 452 26 19
e-mail: lektoristonline.sk

Literatúra

Polla, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku
V?chodoslovenské vydavateľstvo. Košice. 1980
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990