, ()

Obrázky

3 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

Hrad je st?le zatvoren?
MY sie? region?lnych nov?n, 21. máj 2007
?ilina m? zo z?mku hrad
MY sie? region?lnych nov?n, 29. január 2007
Re?tauruj? n?doby spod Kie
Pravda, 15. február 2006

Okolité hrady

Hričov, Lietava, Starý hrad, Strečno, Žilina

Pova?sk? m?zeum v ?iline - Budat?nsky z?mok

Adresa: Budat?nsky z?mok, Topo?ov? 1, 010 03 ?ilina - Budat?n
Tel.: +421 41 5001511
Fax: +421 41 5620033, +421 41 5001512
Mail: muzeum@pmza.sk
Web: http://www.pmza.sk/
Budat?nsky hrad je z d?vodu rekon?trukcie zatvoren?

Expoz?cia Budat?nsky hrad ? prech?dzka storo?iami nie je moment?lne pr?stupn?.
St?la expoz?cia drot?rstva je spr?stupnen? v priestoroch administrat?vnej budovy.

Otv?racie hodiny: (st?lej expoz?cie drot?rstva v priestoroch administrat?vnej budovy)
M?j ? september: UT ? NE: 8.00 ? 17.00 hod. (posledn? vstup 16.30 hod.)
Okt?ber ? apr?l: UT ? NE: 9.00 ? 16.00 hod. (posledn? vstup 15.30 hod.)
Obed?aj?ia prest?vka: 12.00 ? 12.30 hod.

Vstupn? do st?lej expoz?cie drot?rstva v priestoroch administrat?vnej budovy:
Dospel? ? z?kladn? vstupn?: 1 ?
Z?avnen? vstupn? (?tudenti, deti od 6 do 15 rokov, d?chodcovia, ?ZP): 0,50 ?
Rodinn? vstupn? (2 dospel? + 2 deti od 6 do 15 rokov): 2,50 ?
Deti do 6 rokov: bezplatne
Poplatok za foto/video: 1 ?
Pedagogick? dozor nad 15 os?b a ved?ci z?jazdov: bezplatne
Skupina dospel?ch nad 20 os?b: z?ava 10%

Budat?nsky park - otv?racie hodiny:
M?j ? september: PO ? NE: 6.00 ? 22.00 hod.
Okt?ber ? apr?l: PO ? NE: 7.00 ? 18.00 hod.

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990