, ()

Obrázky

13 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

Zbierka na Bran?
Region?lne noviny, 4. apríl 2006
V centre pozornosti starostky je rozvoj cestovn?ho ruchu
Region?lne noviny, 21. február 2006

Okolité hrady

Čachtický hrad, Dobrá Voda, Holíčsky hrad, Korlátka, Šaštín, Skalica, Stráže

Odkazy na iné stránky

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990