, ()


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

Okolité hrady

Vráble

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990
Eliáš, Miroslav: Pamätný spis k dejinám Šurianskeho hradu
Mestské kultúrne stredisko. Šurany. 2006