, ()

Obrázky

10 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

Fi?akovo oprav? hradn? m?ry
Pravda, 4. apríl 2006

Okolité hrady

Hajnáčka, Haličský zámok, Holiša, Ožďany, Šomoška

Fi?akovsk? hrad

Tel.: 0907 640 700
Mail: info@hradfilakovo.sk
Web: http://www.hradfilakovo.sk
Otv?racie hodiny, vstupn?: inform?cie pre n?v?tevn?kov

Odkazy na iné stránky

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990