Žbince hrad, zaniknutý

Žbince « Michalovce « Košický kraj (Zemplínska stolica)