Várad hrad, zaniknutý

Tekovský Hrádok « Levice « Nitriansky kraj (Tekovská stolica)

Zaniknutý hrad.

Popis

Zaniknutý hrad.