Mošonská stolica « Stolice

Zrúcaniny

Zaniknuté alebo nepatrné zvyšky