Fotogaléria:


P?dorys.

Poh?ad na Star? hrad z juhoz?padu.

Star? hrad

Star? hrad

Star? hrad

Star? hrad

Star? hrad

Poh?ad z hradu na rieku V?h.

Poh?ad z hradu na rieku V?h.

?as? hradn?ho m?ru.

?as? hradn?ho m?ru.

Celkov? poh?ad na zr?caninu hradu.

Poh?ad na Star? hrad z turistick?ho chodn?ku na kopec Koj?ov?. (zo z?padu).