, ()

Obrázky

13 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

Okolité hrady

?ilina, Budat?nsky z?mok, Podhradie, Sklabi?a, Stre?no, Su?iansky hrad

Literatúra

N?zvy hradov a z?mkov v Slovenskej republike
Slovensk? ?rad geod?zie a kartografie. Bratislava. 1990