Radvanovce hrad, zaniknutý

Radvanovce « Vranov nad Topľou « Prešovský kraj (Šarišská stolica)

Drevený hrádok, ktorý zanikol okolo polovice 15. storočia.

Popis

Drevený hrádok, ktorý zanikol okolo polovice 15. storočia.

Poloha N49.065782,E21.464109

Zaniknutý hrádok leži 1 250 m na sever od dediny, na mierne pozdĺžnom kužeľovitom kopci nazývanom Váračka (kóta 502). Poloha je na okraji katastrálneho územia Radvanoviec vedľa katastra Chmeľova. V neveľkej vzdialenosti je smerom na severozápad ďalší opevnený útvar, ktorý preskúmal B. Polla a označil ho ako bratrícku pevnôsku.

mapa

Exteriér

Najvyššie miesto chrbta bolo pred začatím výstavby upravované a vyrovnávané. Jadro opevneného priestoru vytvára pravidelná obdĺžniková plošina s rozmermi 28 x 16 m, ktorá má mierne zaoblené nárožia, a tvoria ju dve nerovnaké časti: resp. prehĺbená časť s rozmermi 19/20 x 18/16 m a južná, znížená, resp. prehĺbená časť s rozmermi 18/16 x 7/8 m. Pri výstavbe hrádku bol terén značne upravený. Plánovaná plocha interiéru bola vyrovnaná do rovnakej nivelity a na južnej strane prehĺbená. Pri hĺbení sa vykopaná sa vykopaná zemina použila nielen na navŕšenie vonkajšieho obvodového valu, ale i na zvýšenie vnútornej časti a na jej vyrovanie. V severnej časti vyvýšeného priestoru sa na kamennej podmurovke nachádzal zrubový objekt s rozmermi asi 11/13 x 7 m. Bol prístupný z malého nádvoria na výdhodnej strane. Južne od objektu, na okraji vyvýšenej interiérovej časti. Je stavebná technika bola totožná s technikou obytného objetku. Na pás kameňov, ktoré tvorili podmurovku, bola uložená zrubová drevená konštrukcia. Táto stavba s rozmermi asi 5 x 5 m tvorila v systéme obrany hlavný prvok. Bola to veža, ktorá musela byť minimálne trojpodlažná. Jej situovanie v rámci celého komplexu bolo veľmi výhodné a účelné. Chránila a zabezpečovala nacitlivejšie miesto obrany - vstup, prístupovú cestu a prístupnejšie strany. Vnútorná plocha bola po celom obvode chránená palisádovým opevnením, ktoré sa tiahlo okrajom plošiny, tesne nad obvodovou priekopou. Šírka priekopy sa pohybovala okolo 8 m a jej dnešná hĺbka dosahuje 1,5-3 m. Celkový fortifikačný objekt vytvára v pôdoryse takmer pravidelný obdĺžnik s rozmermi 46 x 34 m. Objekt typologicky patrí medzi menšie stredoveké hrádky. Jeho existenciu určuje neveľmi početná kolekcia keramických nálezov, ktoré pochádzajú zo 14.-15. storočia.

Blízke hrady

Chmeľov (286 m), Medzianky (2 km), Skrabčiansky hrad (6 km), Kapušiansky hrad (7 km), Šebeš (7 km), Zbojnícky hrad (8 km), Nižná Šebastová (9 km), Makovica (9 km), Solivar (11 km), Stropkovský hrad (13 km), Šarišský hrad (13 km), Brestov (14 km), Hertník (14 km), Lipovec (16 km), Vranov nad Topľou (16 km), Svinia (16 km), Drienov (16 km), Čičava (16 km), Obišovský hrad (17 km), Bardejov (18 km), Kysak (18 km)