Oborín hrad, zaniknutý

Oborín « Michalovce « Košický kraj (Zemplínska stolica)

Zaniknutý hrad, ktorý sa spomína v listinách z 15.storočia. V tom čase patril zemepánovi L. Úporskému. Bol zbúraný v roku 1471 na základe rozhodnutia uhorského snemu.

Historické názvy

1470 castrum Abora, 1471 castrum Abara