Mudrovce hrádok, zaniknutý

Mudrovce « Košice-okolie « Košický kraj (Šarišská stolica)

Zaniknutý hrádok vystavaný po roku 1242 rodinou Keczerovcov. Rodine patril až do roku 1543, keď ho napadol a zničil Ján Zápoľský, ktorý dal popraviť posledného zemepána Ambróza Ketzera popraviť. Hrádok bol zbúraný v roku 1591.

Popis

Zaniknutý hrádok vystavaný po roku 1242 rodinou Keczerovcov. Rodine patril až do roku 1543, keď ho napadol a zničil Ján Zápoľský, ktorý dal popraviť posledného zemepána Ambróza Ketzera popraviť. Hrádok bol zbúraný v roku 1591.

Poloha

V katastri Mudroviec na oválnom ostrohu nad Parnavským potokom, ktorý tvorí hranicu medzi Mudrovcami a Kecerovským Lipovcom.

Exteriér

Z východnej, južnej a západnej strany bol obkolesený valom a priekopou. Severná strana klesá strmo k Parnavskému potoku. Podľa V. Budinského-Kričku bola na východnej strane pravdepodobne kruhová veža.