Modré Pole hrad, zaniknutý

Stropkov « Stropkov « Prešovský kraj (Zemplínska stolica)

Zaniknutý stredoveký kamenný hrad, postavený začiatkom 14 storočia. Zanikol v 15. storočí.

Popis

Zaniknutý stredoveký kamenný hrad, postavený začiatkom 14 storočia. Zanikol v 15. storočí.

Poloha

V zaniknutej stredovekej osade Modré Pole v Stropkovskom panstve. Polohu hradu ani osady dnes nepoznáme.

História

Podľa D. Csánkiho a iných bádateľov existovala v stredoveku v okolí Stropkova dedina Modré Pole (Kékmező), v ktorej stál údajne aj kamenný hrad. Obec i hrad patrili pod panstvo {Stropkovského hradu}. Prvá zmienka o Modrom Poli je z roku 1342. V ďalšej správe sa uvádza, že v dedine bola pevnosť - hrádok (fortalicium), ktorý Imrichovi z Perína roku 1411 povolil postaviť kráľ Žigmund. Dovolil mu taktiež pomenovať ho podľa svojej vôle. Je pravdepodobné, že hrad i dedina zanikli už v 60-tych rokoch 15. storočia, preto dnes už nevieme presne lokalizovať ich polohu.

Spracované podľa:
Belo Polla: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku