Satelitné snímky

Na zobrazenie satelitných snímok je potrebné mať na počítači inštalovaný program Google Earth. Google Earth je voľne šíriteľný program, ktorý umožňuje vyhľadávanie geografických lokalít na celej Zemi a zároveň zobrazuje satelitné pohľady na zemský povrch.

Vzhľadom na to, že Google Earth zatiaľ ponúka len obmedzenú časť územia Slovenska v dostatočnej podrobnosti, zobrazené sú len hrady v tejto oblasti.

Kliknutím na odkazy nižšie sa otvorí priamo súbor s lokalizáciou konkrétneho hradu.

Hrady so satelitnými snímkami

Antol, Bansk? Bystrica, Bansk? Bystrica - Vartovka, Barca, Beckov, Biely Kame?, B??a, Blatnica, Bojnick? z?mok, Bo?any, Bran?, Bratislavsk? hrad, Brekov, Budat?nsky z?mok, Byt?a, Bzov?k, ?achtick? hrad, ?ekl?s, ?erven? Kame?, ?erven? Kl??tor, ?i?ava, Dev?n, Diev?? hrad, Diviacka Nov? Ves, Div?n, Dobr? Niva, Dobr? Voda, Doln? Mi?in?, Dra?? hr?dok, Eberhard, Fi?akovsk? hrad, Gerulata, G?me?, Hajn??ka, Hali?sk? z?mok, Hlohovsk? hrad, Hol??sky hrad, Hri?ov, Hronsek, Hronsk? Be?adik, Hru?ov, Ilavsk? hrad, Jasenov, Jasovsk? kl??tor, Kapu?iansky hrad, Ke?marsk? z?mok, Kom?rno - pevnos?, Korl?tka, Ko?eca, Ko?ick? hrad, Kr??ovsk? Chlmec, Kr?sna H?rka, Kremnica, Lednica, Leopoldov, Levick? hrad, Lietava, Likava, Liptovsk? Hr?dok, ?ubovniansky hrad, ?up?iansky hrad, Modr? Kame?, Mur??, Nitriansky hrad, Nov? Ba?a - mestsk? hrad, Nov? Z?mky, Nov? z?mok, Obi?ovsk? hrad, Oponick? hrad, Oravsk? hrad, Ostr? Kame?, Paj?t?n, Pezinok, Pezinok - Star? z?mok I., Plaveck? hrad, Plave?, Pos?dka, Pova?sk? hrad, Pust? hrad, R?ko?, Revi?te, Rusovsk? hrad, Siv? Kame?, Skalica, Skalka, Sklabi?a, Sk?cov, Slanec, Smolenick? z?mok, Sob?tka, Spi?sk? hrad, Star? mesto, Star? hrad, Star? z?mok, Stre?no, Stupava, S??ov, Svinia, ?ari?sk? hrad, ???ov, ?a?t?n, ?intava, ?omo?ka, Temat?n, Tisovec, Topo??iansky hrad, Topo??ianky, Tren?iansky hrad, Turniansky hrad, Uhrovsk? hrad, Ve?k? Kamenec, Vesel?, V?g?a?sk? z?mok, Viniansky hrad, Vr?atec, ?arnovica, Zbojn?cky hrad, Zborov, ?iar nad Hronom, Zniev, Zvolensk? hrad, ?ak?lsky hrad, ?ivanska ve?a


Všetky vyššie uvedené hrady v jednom súbore.