Literatúra

Názov: Hrady a hr?dky na v?chodnom Slovensku

Autor: Slivka, Michal - Valla?ek, Adri?n

Vydavateľ: V?choslovensk? vydavate?stvo, Ko?ice 1991