Literatúra

Názov: Kamenní strážcovia II. - Príbehy a osudy zrúcanín slovenských hradov

Autor: Slámka Miroslav a kolektív

Vydavateľ: Slovenský skauting, 2006

Popis: Dva roky po uvedení prvého úspešného dielu Kamenní strážcovia sa do kníhkupectiev dostáva druhý diel knihy, v ktorom autor Miroslav Slámka pokračuje v zaujímavom rozprávaní, opisoch histórie a osudov ďalších dvadsiatich hradných zrúcaninách. Pokým sa autor v "jednotke" venoval vybraným hradom na západnom a časti stredného Slovenska, v "dvojke" postupne opúšťa stredné Slovensko a vydáva sa ďalej na východ do oblastí, ktoré sa môžu pýšiť naozaj pohnutou históriou. Medzi hradmi v "dvojke" nájdete napríklad takých známych kamenných strážcov nášho územia ako Divín, Hajnáčku, Brekov, Liptovský hrad, Muráň, Nový hrad, Plaveč, Soľnohrad, Šomošku či Vígľaš.

Čítavý rukopis histórie jednotlivých hradov, množstvo fotografií, dobových vyobrazení a doteraz nevydaných rekonštrukcií hradov kedysi mocných osobností v čase ich najväčšieho rozkvetu a slávy nás prenášajú v čase o niekoľko storočí späť. Pred očami vnímavého čitateľa menia chátrajúce múry hradných zrúcanín na ich pôvodnú krásu a majestátnosť. Ani v druhom diele nechýbajú originálne povesti, dotvárajúce atmosféru jednotlivých hradov, ktoré sa už v jednotke po ohlasoch čitateľov ukázali ako dôležitá a príťažlivá súčasť knihy.

"Krása slovenských kopcov, vrchov a pohorí by určite nebola úplná bez pestrej mozaiky zanikajúcich skvostov nášho kultúrneho dedičstva - zrúcanín stredovekých hradov. Dúfame, že prvý aj druhý diel Kamenných strážcov napomôže v budovaní záujmu inteligentnej verejnosti o stále nedocenené kultúrno-historické bohatstvo našej krajiny a prispeje tak k jeho záchrane pre budúce generácie," hovorí autor knihy Miroslav Slámka, ktorý autorsky aj graficky pripravil na vydanie ďalší úspešný a unikátny vydavateľský titul Zrúcaniny hradov na trojdimenzinálnych fotografiách. S obrazovým materiálom autor nešetril ani v knihách o kamenných strážcoch. Fotografie zachytávajúce súčasný stav z niekoľkých uhlov pohľadu, dobové vyobrazenia hradov či jedinečné podobizne vládcov a historických postáv nie sú doplnkom, ale rovnocenným partnerom textu. A aj práve vďaka fotografiám, zaujímavo vykresleným dejinám a zrozumiteľnému jazyku je táto kniha dostupná širokému spektru čitateľov - milovníkom hradov, výletníkom aj turistom všetkých generácií.

"Autorovi sa podarilo v čitateľsky pútavej skratke priblížiť osudy vybraných hradných zrúcanín od vzniku až do konca ich funkčnosti. Kniha Kamenní strážcovia má značný prínos, pretože aj bežnému čitateľovi umožňuje získať dostatočne kvalitnú informáciu o zanikajúcich hradoch a prístupnou formou ho oboznamuje s ich históriou. Pomáha medzi verejnosťou popularizovať naše staršie dejiny a prehlbovať jej historické povedomie," zhodnotil knihu historik stredovekých dejín a pracovník Historického ústavu SAV Doc. PhDr. Ján Lukačka, CSc. Ako ďalší veľký prínos vyzdvihol aj unikátny výtvarný doplnok knihy - kreslené rekonštrukcie hradov od odborníka na hradnú architektúru Ing. Petra Guteka, ktoré názorne približujú hrady v čase, keď v nich pulzoval stredoveký život. Ostáva dúfať, že kniha napomôže vyvolať záujem medzi verejnosťou o stále nedocenené kultúrno-historické bohatstvo našej krajiny a prispeje tak k jeho záchrane pre budúce generácie.