Literatúra

Názov: Ochrana zr?can?n v kult?rnej krajine

Autor: kolekt?v autorov

Vydavateľ: Zdru?enie na z?chranu Lietavsk?ho hradu, 2006

Popis: Cena 350 Sk plus po?tovn?.