Literatúra

Názov: Hrady a ka?tiele na v?chodnom Slovensku

Autor: Polla, Belo

Vydavateľ: V?chodoslovensk? vydavate?stvo, Ko?ice 1980