Kalendár udalostí

Všetky :: Aktuálne :: Staršie
Víkendový workshop na hrade Dobrá Voda
5. október 2007 - 7. október 2007
Víkendový workshop zameraný na základnépostupy pri záchranných prácach na hradoch.
Brigáda na Lietavskom hrade
6. október 2007 - 7. október 2007
Dokončenie muriva nad vstupnou bránkou do šiestej brány. Ďalej sa bude pokračovať na dokončení prác západnej interiérovej stene veže starej brány - záklenky tretieho poschodia a doplnenie muriva nad nimi.
Brigáda na Lietavskom hrade
12. október 2007 - 14. október 2007
Posledné oficiálne stretnutie v sezóne 2007, kedy by sme chceli na hrade ukončiť všetky rozrobené práce a pomaly pripraviť hrad na prichádzajúcu zimnú časť roka.
Pozvánka na workshop na hrade Dobrá Voda
19. október 2007 - 21. október 2007
Občianske združenie RENOVA v spolupráci so Slovenským skautingom a Obcou Dobrá Voda organizujú víkendový workshop na záchranu Hradu Dobrá Voda.
Pozvánka na „Seminár hradológov 2007“
7. december 2007 - 9. december 2007
Zdravím Vás priatelia a nadšenci občianskych združení, ako aj jednotlivcov. Dovoľte, aby sme vás pozvali na tohtoročný zlet záchrancov ruín hradov, kaštieľov, kláštorov a všetkých jedinečných torzálnych architektúr, ktoré majú vďaka vám šancu prežiť aj o 100 rokov.
Červenokamenské remeselné trhy
3. máj 2008 - 4. máj 2008
Červenokamenské remeselné trhy
10. máj 2008 - 11. máj 2008
Burza starožitností
24. máj 2008
Na návšteve u hradných pánov a ich detí
1. jún 2008
Na návšteve u hradných pánov a ich detí
15. jún 2008
Burza starožitností
21. jún 2008
Burza starožitností
19. júl 2008
Burza starožitností
16. august 2008
Červenokamenská púť
17. august 2008
Likavské hradné slávnosti
30. august 2008
Uskutočnia sa dňa 30. 8. 2008 na prírodnom amfiteátri pod hradom Likava, 2 km od Ružomberka, v čase od 13:00 do 21:00.
Poľovnícke dni na hrade Modrý Kameň
13. september 2008
Burza starožitností
20. september 2008
Konferencia Počiatky pamiatkovej ochrany hradných zrúcanín
7. november 2008 - 8. november 2008
Cieľom konferencie je: · Prehĺbenie poznania a zmapovanie počiatkov záchranárskych aktivít uskutočnených do polovice 20. storočia · Zanalyzovať dobový metodický prístup i technologické otázky historických konzervácií hradných zrúcanín · Pokúsiť sa o zhodnotenie prínosu historickej metodiky i technológie v porovnaní so súčasnými prístupmi · Nastoliť otázku súčasnej pamiatkovej ochrany historických konzervačných i technologických prístupov Program: 7.11.2008 – prednášky a spoločenský večer (možnosť nocľahu aj zo 6./7. 11) 8.11.2008 – exkurzia: hrady Nitra, Topoľčany / Uhrovec, Hrušov
Seminár hradológov 2008
5. december 2008 - 7. december 2008
Prezentácia záchranných prác jednotlivých združení v roku 2008 formou power-pointovej prezentácie. Miesto konania: Škola v prírode Dobrá Voda.
Vianočné prehliadky na hrade Červený Kameň
6. december 2008 - 28. december 2008
Prehliadka juhovýchodného krídla hradného paláca s vianočnými dekoráciami a so sprievodným slovom o tradíciách spojených s vianočnými sviatkami.