Vojnové roky doby husitskej

14. júl 2001

Pripravovaná rekonštrukcia historických udalostí na hrade BECKOV Leto 2001.

Na začiatok malé zopakovanie :
V rokoch 1428 - 1434 sa Slovensko zmieta v bojoch s husitskými vojskami. Za ten čas podnikajú husiti tri veľké výpravy na Slovensko.
Pri prvej výprave husitské vojská bojovali mimo iného aj pri Trnave (apríl 1430), kde uhorským vojskám velil Ctibor z Beckova, otec Ctibora III. Husiti mali veľké straty.
Pri návrate z druhej výpravy sa husitom nepodarilo prejsť cez Váh pri Hlohovci, preto postupovali až k Ilave. Tu sa stretli s čakajúcim uhorským vojskom, ktoré ich na hlavu porazilo. Pri ďalšej výprave obsadili mestá Skalica a Trnava. Ostali tu trvalé posádky, ktoré vyberali "holdovacie" poplatky z celého okolia. Husitský veliteľ Trnavy bol hajtman Blažek z Borotína. V rokoch 1433 - 1434 tieto posádky vyberali poplatky z celého západného Slovenska a Ponitria. Mohutný hrad Beckov, ktorého pánom bol Ctibor III - uhorský vojvoda, si nemohli nevšimnúť.

A čo sa stalo pri hrade Beckov potom ? (BECKOV 2000)
Pod vedením hajtmana Bedřicha sa husitská jednotka Trnavskej stálej posádky, určená k vyberaniu holdovacieho poplatku, rozhodne na vlastnú "päsť" dobyť hrad prekvapivým bleskovým útokom. Posádka hradu bola dočasne oslabená o svojho pána a jeho družinu. Ako iste mnohí viete, nepodarilo sa im to a husitský voj musel odtiahnuť s veľkými stratami.

Velenie husitskej posádky v Trnave rozhoduje:
Vrchný hajtman Blažek z Borotína len s neľúbosťou počúva správy z Beckova. Hajtman Bedřich sa síce vrátil s ľahkým zranením, jeho zástupca však padol, vojsko prišlo o obliehací katapult, stratilo množstvo strelných zbraní, a čo je najhoršie, stratilo veľa odhodlaných a skúsených bratov. Vrchol potupy Bratstva v hornouhorských zemiach je, že ani hrad úhlavného nepriateľa Ctibora III nepadol.
Po porade so svojimi hajtmanmi vydáva vrchný hajtman Blažek v tom istom roku príkaz na opätovné obliehanie hradu vojskom, teraz však v plnej sile, so všetkým, čo môže Bratstvo poskytnúť. Je odhodlaný viesť boj osobne. Začiatok ťaženia stanovuje do nového roku.

Predbežný zámer nasledujúceho roku (Leto 2001):
Husitské vojsko začne obliehať hrad Beckov v skorom letnom období. Posádka hradu sa opevní na hrade a bude odolávať obliehaniu. Husiti na vyvýšenine oproti hradu zriadia opevnený tábor, slúžiaci ako základňa pre výpady na hrad a palebné prepady obliehacími strojmi. "Ctiborovci" občas strpčujú prácu tých dole. Život na hrade a v okolí sa však nezastaví, ba po čase sa aj čiastočne obnovuje. Z husitského tábora sa stáva malé mestečko, o ktoré javia záujem aj rôzni remeselníci.
Všetko sa mení príchodom Blažeka z Borotína. Jednotlivé útoky sa znásobujú, vrchný hajtman ženie boj do dramatického záveru, ktorý v jeden deň zmení osudy mnohých ľudí.

Toto je približné pozadie udalostí, z ktorých budeme čerpať pri zostavení scenára. Na rozdiel od posledného ročníka však plánujeme rozšíriť celé vystúpenie skupín, rozšíriť ich do času aj priestoru :

Husitský tábor, s rôznymi atrakciami pre divákov, pre deti ale aj dospelých ( dobová tržnica, predavači v historických kostýmoch, fakíri, ... )
- naďalej však plní funkciu opevneného stráženého tábora, zhromaždisko obliehajúcich vojsk,
- diváci sa môžu pohybovať po tábore (avšak napr. po preukázaní vstupenky - dvojitá kontrola),
- prípadné stajne (podľa možnosti materiálneho zabezpečenia), možnosť vozenia detí na poníkoch.

Podhradie, s postavenou obliehacou technikou, zbraňami a husitskými strážami, diváci budú mať možnosť si tieto prezrieť zblízka, prípadne vyskúšať funkciu.
Hrad, slúžiaci v prvom rade ako Scéna pre vystupovanie skupín (pri poslednej akcii som bol oslovený niektorými skupinami s možnosťou vystupovania)
- stále plní funkciu obliehaného stráženého hradu (kontrola vstupeniek),
- miesto Dobovej strelnice z kuší, príp. z lukov,

Počas dňa budú husitské jednotky plniť funkcie obliehania - streľba z obliehacích zbraní,
Všetky akcie musia byť zosúladené v čase aj priestore, musia byť uvedené v Programe akcie a musia tvoriť neoddeliteľnú pevne nadväzujúcu súčasť BECKOVSKÝCH DNÍ.
Ako vyplýva z historického námetu, všetko bude smerovať k príchodu "družiny Blažeka z Borotína" v popoludňajších hodinách, nástupu všetkých bojujúcich husitov.
Vyvrcholením bude dramatický útok na hrad, dobytie prvého nádvoria a prekvapivý záver. Pre divákov na záver nástup, poďakovanie a prípadné otvorenie niektorých atrakcií. (všetko musí byť uvedené v Programe akcie)
Akcia pre šermiarsku spoločnosť bude končiť večernou hostinou.

Organizátor: Združenie hradu Beckov Bludní Rytieri

Ďalšie informácie: www.shs.host.sk

E-mail: vangorik@pobox.sk