Z?bavno-vzdel?vac? cyklus pre ?kolsk? v?lety na hrade Beckov

23. jún 2001 - 27. jún 2001

T?ta akcia sa bohu?ia? z organiza?n?ch d?vodov nekon?.

Organizátor: Zdru?enie hradu Beckov Bludn? Rytieri

Ďalšie informácie: www.shs.host.sk

E-mail: vangorik@pobox.sk