Otvorenie hradnej sez?ny na hrade Beckov

29. apríl 2001

Otvorenie hradnej sez?ny na hrade Beckov, v spolupr?ci so skupinou DIADEM z Martina.

Program:

O 9. hodine sa otvor? hrad pre verejnos?
Za?iatok sl?vnostn?ho otvorenia sez?ny o 14. hodine, sprievod na ?ele s buben?kom, starostom, p??a?om s k???om a str??ou. Starosta symbolicky otvor? br?nu hradu
14.15 hod. vyst?penie skupiny Diadem a dobovej hudby so svojim programom
Po skon?en? ?ermiarskeho vyst?penia s? pripraven? s??a?e a atrakcie pre deti a dospel?ch
O 17. hodine druh? vyst?penie skupiny Diadem
Po skon?en? vyst?penie country skupiny
Okolo 19. hodiny ukon?enie cel?ho programu

Srde?ne v?s v?etk?ch na t?to akciu poz?vame!

Organizátor: Zdru?enie hradu Beckov Bludn? Rytieri

Ďalšie informácie: www.shs.host.sk

E-mail: vangorik@pobox.sk