2. stretnutie hradol?gov

8. júl 2000

Druh? stretnutie priaznivcov slovensk?ch hradov na Paj?t?ne.

V sobotu 8.7.2000 o 14.00 sa na hrade Paj?t?n uskuto?nilo 2. stretnutie hradol?gov Slovenska.
Z??astnilo sa ho pribli?ne 20 ??astn?kov. Podujatie trvalo zhruba do pol piatej.

Organizátor: Jo?o Schwarz

Ďalšie informácie: hrady.sk

E-mail: shs@hrady.sk