Brigáda na záchranu hradu Turňa

18. august 2001

Kontakt: 055 / 6780743

Ďalšie informácie: http://tuhazad.szm.sk