5. stretnutie hradol?gov Slovenska

27. január 2001

Zimn? stretnutie hradol?gov, ktor? sa uskuto?n? v pr?pade z?ujmu v ?ajovni "My a mama" (pri Rado?inskom naivnom divadle).

Akcia sa uskuto?n? v sobotu ve?er, posledn? janu?rov? v?kend a je verejn?.
Ak bud? z?ujemci, vybav?me priestor v ?ajovni "My a mama" (pri Rado?inskom naivnom divadle) a posed?me si pri v?bornom ?aji.
V?tan? s? v?etci, ktor? sa chc? podeli? o svoje z??itky z n?v?tev na?ich hradov v roku 2000 a neboja sa uk?za? svoje fotografie (di?ky) in?m z?ujemcom o slovensk? hrady, z?mky a ka?tiele.

Predpokladan? ??as?:
Peter Horansk? - zbierka cca 2000 poh?adn?c hradov
Milan Gregu? - literat?ra o hradoch
Robo Maz?nik - 500 fotiek na?ich hradov a ka?tie?ov + kompletn? webstr?nka v PC
Prihl??ky posielajte na adresu: wlb.sk">mazanikwlb.sk

Organizátor: Robo Maz?nik

Ďalšie informácie: www.zamky.sk