Brigáda na záchranu Pustého hradu

1. august 2001 - 15. august 2001

Kontakt: 045 5321266, kl. 215