Brig?da na z?chranu hradu Uhrovec

6. august 2001 - 19. august 2001

Kontakt: 0905 / 519579

Organizátor: Nad?cia pre z?chranu kult?rneho dedi?stva

E-mail: gretka@isnet.sk