Brig?da na z?chranu hradu Lednica

2. august 2001 - 10. august 2001

kontakt: 0905 / 483367

Organizátor: Ob?ianske zdru?enie DONJON

Ďalšie informácie: http://www.donjon.host.sk

E-mail: donjon1242@post.sk