Stretnutie ľudí zaoberajúcich sa rekonštrukciou historických pamiatok

8. september 2001

Stretnutie ľudí zaoberajúcich sa rekonštrukciou historických pamiatok a ich využitím v Oponickom kaštieli.

Kontakt:
Richard Bránsky - branskymarkiza.sk
Peter Králik - 0905 117148

E-mail: bransky@hrady.sk