Červenokamenská púť

12. august 2001

Červený Kameň

Organizátor: Hrad Červený Kameň

Ďalšie informácie: http://www.snm.sk/ck/index.htm

E-mail: muzeumca@stonline.sk