3. stretnutie hradol?gov

12. august 2000

Tretie stretnutie priaznivcov slovensk?ch hradov na Uhrovci.

Organizátor: Robo Maz?nik

Ďalšie informácie: www.zamky.sk