Rytierske dni

14. september 2001 - 16. september 2001

Tretí ročník Rytierskych dní na zámku Bojnice

September zbiera ovocie horúcich letných dní. Slnečné počasie, ale i jesenné dažde sú vhodnou kulisou pre vyrozprávanie legiend o rytieroch. Ich cnosti, šľachetné a slávne skutky hrdinov v týchto dňoch práve ožívajú na Bojnickom zámku. Prichádzajú v ťažkej, i jednoduchej zbroji, predvádzajú bojové umenie, ale i chrabrosť hrdých mužov. Aj malý chlapec túži vykonať veľký skutok odvahy, šikovnosti a statočnosti. Za svoju snahu získať odmenu, hrdý titul "Rytier" si spolu so vzácnou listinou a dukátom pre šťastie zo zámku odniesť. Tretí ročník RYTIERSKYCH DNÍ sa nesie v znamení bojov o Bojnický zámok. Jeho majiteľ, známy "Turkobijec" gróf Pavol Pálffy sa po rokoch vracia zo služieb cisára. Vo svojom sídle nachádza trinásť zakliatych rytierov, ktorých musí zbaviť tajomnej moci, aby zachránil česť, majetok rodu, i svojich najbližších. Postupne mu pomáhajú jeho spolubojovníci i hostia - návštevníci zámku. Každý z nich využije svoje najlepšie vlastnosti, aby zvíťazil v boji s kliatbou. Budúci rytier z radov návštevníkov musí cválať na rýchlom koni, aby ochránil svoju pani i pána a spolu s nimi oslobodil zakliatych rytierov. Vsadí svoj život, aby zabránil vypitiu otráveného nápoja zo zlatého kalicha. Za odmenu dostane sa mu cti zatancovať si Menuet v Zlatej sále. Hneď na III. nádvorí musí byť pripravený pevne držať kušu a zasiahnuť cieľ. Vládu nad mečom dokáže v rytierskej sieni podľa vzoru majstrov šermiarskeho umenia. Aby si telo oddýchlo pred ďalšími bojmi, zaiskrí ostrovtipom, doplnením verša v zázračnej formulke. Galantne sa správa k dáme, prevedúc ju cez lavičku, aby ju v mramorovej sieni očaril hrou na prastarý hudobný nástroj. Pred vyvrcholením neľútostného boja o Bojnický zámok, dobýja jeho múry, uniká v zázračnom vreci. Konečnou baštou kliatby sú príšery, s ktorými treba bojovať do posledného dychu. Na počesť oslobodenia zámku sa všetci pustia do roboty a z pripravených kociek spolu postavia ďalší rytiersky hrad. Šťastena napokon rozhodne, kto sa stane najlepším, najchrabrejším, najstatočnejším a bude pasovaný za rytiera rukou kráľa v Šalamúnovej sieni.

Vstupné: dospelí 100Sk deti 50Sk

Organizátor: Zámok Bojnice

Ďalšie informácie: www.bojnicecastle.sk/prog/index2.htm

E-mail: marketing@bojnicecastle.sk