Rozpr?vkov? z?mok

22. jún 2001 - 24. jún 2001

Rozpr?vky s? s??as?ou nielen detsk?ho sveta, ale i sveta dospel?ch, ktor? e?te celkom nestratili detskos? svojho ducha. Ak maj? rozpr?vky svoje ?aro, tak potom ur?ite v priestoroch tak rozpr?vkovo kr?sneho z?mku, ak?m Bojnick? Z?mok je, sa iba zn?sob?.

Miesto: Bojnick? z?mok
Vstupn?: dospel? 100 Sk, deti 50 Sk

Organizátor: Z?mok Bojnice

Ďalšie informácie: www.bojnicecastle.sk/prog/index2.htm

E-mail: marketing@bojnicecastle.sk