Nočná prehliadka Oravského hradu

31. august 2001

Prehliadka Oravského hradu pri nočnom osvetlení oživená rôznymi atrakciami

Organizátor: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava

Ďalšie informácie: www.oravamuzeum.sk/akcie.htm

E-mail: muzeum@oravamuzeum.sk