No?n? prehliadka Oravsk?ho hradu

31. august 2001

Prehliadka Oravsk?ho hradu pri no?nom osvetlen? o?iven? r?znymi atrakciami

Organizátor: Oravsk? m?zeum P.O.Hviezdoslava

Ďalšie informácie: www.oravamuzeum.sk/akcie.htm

E-mail: muzeum@oravamuzeum.sk