H?adanie pokladu - IV. ro?n?k akcie pre deti

26. august 2001

- Akcia usporiadan? pre deti pri pr?le?itosti ukon?enia pr?zdnin - Prijatie det? na Oravskom hrade Jurajom Turzom - Stv?rnenie historickej povesti o Oravskom hrade - rozpr?vka - Pripraven? r?zne hry a s??a?e - Diskot?ka

Organizátor: Oravsk? m?zeum P.O.Hviezdoslava

Ďalšie informácie: www.oravamuzeum.sk/akcie.htm

E-mail: muzeum@oravamuzeum.sk