Hľadanie pokladu - IV. ročník akcie pre deti

26. august 2001

- Akcia usporiadaná pre deti pri príležitosti ukončenia prázdnin - Prijatie detí na Oravskom hrade Jurajom Turzom - Stvárnenie historickej povesti o Oravskom hrade - rozprávka - Pripravené rôzne hry a súťaže - Diskotéka

Organizátor: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava

Ďalšie informácie: www.oravamuzeum.sk/akcie.htm

E-mail: muzeum@oravamuzeum.sk