Vystúpenie skupiny historického šermu BOJNÍK z Bojníc

jún 2001 - august 2001

Denne na Oravskom hrade

Organizátor: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava

Ďalšie informácie: www.oravamuzeum.sk/akcie.htm

E-mail: muzeum@oravamuzeum.sk