Vyst?penie skupiny historick?ho ?ermu BOJN?K z Bojn?c

jún 2001 - august 2001

Denne na Oravskom hrade

Organizátor: Oravsk? m?zeum P.O.Hviezdoslava

Ďalšie informácie: www.oravamuzeum.sk/akcie.htm

E-mail: muzeum@oravamuzeum.sk