Vystúpenie skupiny historického šermu ALOTRIUM z Prahy

21. júl 2001 - 29. júl 2001

Oravský hrad

Organizátor: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava

Ďalšie informácie: www.oravamuzeum.sk/akcie.htm

E-mail: muzeum@oravamuzeum.sk