Vyst?penie skupiny historick?ho ?ermu ALOTRIUM z Prahy

21. júl 2001 - 29. júl 2001

Oravsk? hrad

Organizátor: Oravsk? m?zeum P.O.Hviezdoslava

Ďalšie informácie: www.oravamuzeum.sk/akcie.htm

E-mail: muzeum@oravamuzeum.sk