Vyst?penie skupiny historick?ch sc?n

29. jún 2001 - 1. júl 2001

Stv?rnenie historickej povesti o Oravskom hrade - rozpr?vka

Organizátor: Oravsk? m?zeum P.O.Hviezdoslava

Ďalšie informácie: www.oravamuzeum.sk/akcie.htm

E-mail: muzeum@oravamuzeum.sk