Vern? kastel?n

Karol Ko?i

Hrad Vr?atec stoj? na ?evenkavej skale, vysokej tritis?c st?p. Je vraj najstar?? na Pova??. Ale d?le?it? nebol preto, ?e nemal pitnej vody, iba da??ov?. Ke? sa roku 1241 pribl??ili Tat?ri, vyzval kr?? Belo IV. tamoj?ieho p?na na Vr?atci, Imricha, aby sa spojil s kr??ovsk?m vojskom. Imrich vzal so sebou star?ho kastel?na Ondreja Budia?a, ktor? potom udatne bojoval po boku p?novom. V bitke pri ?ajeve oboch zajali Tat?ri a obaja, za nohy k sebe prikovan?, stali sa majetkom tat?rskeho vodcu Kad?na.

Zatvoren? boli do akejsi diery a na?li tam sekeru, ale nemohli pre?a? re?az. Od?al teda Budia? svoju nohu, ktor? bola prip?tan? k p?novej.

Tak mohol p?n utiec? a ??astlivo sa dostal domov.

Ke? sa to dozvedel tat?rsky vojvodca Kad?n, u?asol nad vernos?ou sluhovou, dal ho vylie?i?, potom ho prepustil na slobodu a hojne ho obdaroval. Tak i Budia? dokr?val ??astlivo na Vr?atec. Kr?? Belo daroval vern?mu kastel?novi dedinu Miku?ovce, pov??il ho do stavu zemianskeho, do erbu dal mu polo?i? vr?atsk?ho leva a od?at? nohu re?azou sp?t?.

Znak ten vraj dodnes podr?ali v menovanej dedine Budia?ovci.