Horné Saliby hrad, zaniknutý

Horné Saliby « Galanta « Trnavský kraj (Bratislavská stolica)

Zaniknutý hrad, ktorý strážil brod na rieke Dudváh. V severnej časti obce na jednom z ostrovov Dudváhu (Várdomb) stál zemný palánkový hrad, ktorý pravdepodobne na začiatku 14. storočia dali postaviť Séliovci, a neskôr ho vlastnili Zečéni – Kortyovci. Bolo to opevnenie postavené za účelom obrany pred útokmi nepriateľa a zdá sa že zanedlho zaniklo. Zachovali sa len chotárne názvy, časť priekopy a miesto kde stál hradný most.

Popis

Zaniknutý hrad, ktorý strážil brod na rieke Dudváh. V severnej časti obce na jednom z ostrovov Dudváhu (Várdomb) stál zemný palánkový hrad, ktorý pravdepodobne na začiatku 14. storočia dali postaviť Séliovci, a neskôr ho vlastnili Zečéni – Kortyovci. Bolo to opevnenie postavené za účelom obrany pred útokmi nepriateľa a zdá sa že zanedlho zaniklo. Zachovali sa len chotárne názvy, časť priekopy a miesto kde stál hradný most.