Džigerdelen Parkan pevnosť, zaniknutý

Štúrovo « Nové Zámky « Nitriansky kraj (Ostrihomská stolica)

Zaniknutá pevnosť, ktorá bola postavená v roku 1546 a zničená v 17. storočí.

Historické názvy

1543 Cigerdelen Parkani = pevnosť zarývajúca sa do pečene nepriateľa

Popis

Zaniknutá pevnosť, ktorá bola postavená v roku 1546 a zničená v 17. storočí.

Poloha N47.799810,E18.723557

mapa

Blízke hrady

Bíňa (9 km), Vyškovce nad Ipľom (19 km)