Dievčí hrad rímske opevnenie, ruina

Iža « Komárno « Nitriansky kraj (Komárňanská stolica)

Zrúcaniny rímskeho castella, ktoré bolo postavené na prelome 1. a 2. storočia ako súčasť pohraničného opevnenia Limes Romanus. Národná kultúrna pamiatka sprístupnená ako múzeum v prírode.

Historické názvy

Dievčenský hrad, Leányvár, Kelemantia, Kelamantia, Celemantia

Popis

Zrúcaniny rímskeho castella, ktoré bolo postavené na prelome 1. a 2. storočia ako súčasť pohraničného opevnenia Limes Romanus. Národná kultúrna pamiatka sprístupnená ako múzeum v prírode.

Poloha N47.744751,E18.198928

2 km západne od obce Iža na ľavom brehu Dunaja.

mapa

Prístup

Z Komárna: Pešo cez most cez Váh a ďalej doprava popri Váhu a neskôr Dunaji. Asi 6-7 km.
Z Iže: Do Iže autobusom SAD z Komárna. Z Iže smerom k Dunaju a po hrádzi proti toku Dunaja asi 2 km. Z obce vedie k objektu aj panelová cesta.

Exteriér

Tábor mal pôdorys v tvare štvorca so zaoblenými rohmi o rozmeroch 175 x 176 metrov orientovaného v smere svetových strán. Obvodový múr mal na každej strane jednu bránu, každú opevnenú dvojicou veží. Na každom zo štyroch nároží bola na jeho vnútornej strane postavená rohová veža. Medzi každou rohovou a bránouvou vežou bola jedna medziveža. Obvodový múr bol široký 2 m a podľa výpočtov 4-5 metrov vysoký, z vnútornej strany bol spevnený hlineným násypom, ktorý zároveň vytváral ambit po celom obvode pevnosti. Dvoj- až trojposchodové 7-8 metrov vysoké veže umožňovali v rovinatom teréne dobrý rozhľad. Okolo celého tábora z vonkajšej strany obvodového múru bola vybudovaná priekopa a val. V areáli bola systematicky umiestnená veliteľská budova (praetorium), obytné priestory pre vojakov, kúpele (thermae), telocvičňa (palaestra) a ďalšie hospodárske objekty. Dve hlavné cesty (via praetoria a via principalis) spájali dve a dve protiľahlé brány a rozdeľovali tak tábor na štyri rovnaké časti. V súčasnosti sú voľne prístupné zvyšky kamenného opevnenia. Južný pevnostný múr je zvýraznený náznakovou rekonštrukciou. V severnej časti sa nachádzajú zahĺbené archeologické výkopy v priestore severnej brány a na oboch nárožiach, so zachovalými zvyškami múrov a s predbežnými náznakovými rekonštrukciami pôdorysov týchto častí opevnení. V areáli sú umiestnené stély z umelého kameňa s kovovými textovými platňami o význame a histórii tábora.

História

Tábor vznikol v 1. storočí n. l. s dreveno-zemným opevnením, ktoré bolo v 2. storočí prestavané na murované.

Galéria

Fotografie (3)

Fotografie (3)

Fotografie (3)

Blízke hrady

Komárno - hrad (3 km), Komárno - pevnosť (3 km), Kolárovo (15 km), Nové Zámky (17 km)