Budkovce hrad, zaniknutý

Budkovce « Michalovce « Košický kraj (Zemplínska stolica)

Dva málo známe zaniknuté hrádky.

Popis

Dva málo známe zaniknuté hrádky.

História

Budkovce sú známa archeologická lokalita. Prvýkrát sú písomne doložené v roku 1322 v listine kráľa Karola Róberta. Stáli tu dva hrádky.

Povolenie od kráľa Mateja na stavbu prvého dostala zemepánska rodina Budkayovcov. Jediné známe informácie o ňom sú, že bol postavený na hornom konci obce a bol obohaný priekopou.

Druhý hrádok dal postaviť zástupca podžupana Matej Wiczmandy. Takisto o tomto hrádku nie sú bližšie správy.

Okrem hrádkov bol v Budkovciach postavný v roku 1617 neskororenesančný kaštieľ.

Litratúra:
Belo Polla: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku, Východoslovenské vydavateľstvo 1980