Bíňa, iné opevnenie (zachovaný)

Obec: Bíňa, Okres: Nové Zámky, Kraj: Nitriansky, Stolica: ostrihomská

Stručný popis

Mohutný systém valov a priekop z 11. - 14. storočia. Celkovo systém tvorili tri valy s priekopami. Vo vnútornom priestore valov sa nachádza románsky kostol zo začiatku 13. storočia a románska rotunda zo začiatku 12. storočia, barokovo obnovená v roku 1755 a rekonštruovaná v roku 1954. Okrom týchto pamiatok sa nachádza v obci súsošie Trojice z druhej polovice 18. storočia.

Obrázky

7 obrázkov

Poloha

V obci Bíňa na pravobrežnej terase na dolnom toku Hronu, 16 km severne od Štúrova, nadmorská výška: 132 m.n.m.


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenní strážcovia III


Malé Karpaty 1935

Prístup

Cez obec Bíňa prechádza železničná trať č. 152 Štúrovo - Levice a štátna cesta č. 76 Štúrovo - Kálna nad Hronom - Hronský Beňadik. Prístup je teoreticky možný aj po vode, pri splavovaní Hronu.