, ()


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

Okolité hrady

Abovsk? star? hrad, Hanisk?, Idiansky hrad, Jasov, Jasovsk? kl??tor, Ko?ick? hrad, Slanec

Literatúra

Polla, Belo: Hrady a ka?tiele na v?chodnom Slovensku
V?chodoslovensk? vydavate?stvo. Ko?ice. 1980