Banská Bystrica, hrad (zachovaný)

Obec: Banská Bystrica, Okres: Banská Bystrica, Kraj: Banskobystrický, Stolica: zvolenská

Stručný popis

Mestský hrad, kostol z 13. storočia, opevnenie z rokov 1480-1510 s barbakanom, neskôr barokizované. Národná kultúrna pamiatka. Stredoslovenská galéria a Krajské vlastivedné múzeum.

Obrázky

1 obrázkov

Poloha

V historickom centre Banskej Bystrice na Námestí Š. Moyzesa. 362 m.n.m.


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenní strážcovia III


Malé Karpaty 1935

Prístup

Vlakom (alebo autobusom) na stanicu Banská Bystrica, odtiaľ trolejbusom na zastávku Štefánikovo nábrežie a Kapitulskou ulicou cez Nám. SNP na hrad.

Banská Bystrica v médiách

Barbakan ponúka jedlo aj kultúru
MY sieť regionálnych novín, 9. máj 2007
Pohľad do histórie
Regionálne noviny, 10. január 2006

Okolité hrady

Dolná Mičiná, Dúbravica, Hronsek, Zvolenský hrad, Ľupčiansky hrad

História

Na rozdiel od veľkej väčšiny hradov, ktoré postavili na samostatných a vhodných miestach pre opevnenie, niektoré hrady tvorili súčasť mestského celku buď na jeho okaji (boli súčasne začlenené do mestského opevnenia), alebo v dvoch prípadoch (Banská Bystrica, Kremnica) skoro v jeho strede. Je to mestský hrad alebo zámok. Tvorili ho budovy farského kostola a stavby zahrnuté do jeho súvislého opevnenia.

Základom mestského zámku v Banskej Bystrici je románsky kostol, ktorý bol neskôr v gotike prestavaný a zväčšený. Podľa samej stavby a zariadenia kostola si možno urobiť predstavu o bohatstve bystrických mešťanov, ktorí bohatli z ťažby rúd na okolí, najmä medených a z výnosu obchodu a remesiel. Postupne získava charakter hradu, po stavbe viacposchodového domu kráľa Mateja roku 1479 a hradieb s vežami, z ktorých sa skoro všetky zachovali, najmä barokovo prestavaná veža s malým nádvorím smerom k hlavnému námestiu. Budovy ešte doplnili v prvej polovici 16. storočia renesančnou radnicou. Zámok sa stal ochranným úkrytom mešťanov v čase baníckeho povstania (1525 - 1526).

Dnes sú v zachovaných budovách zámku najmä kultúrne inštitúcie (krajská galéria, múzeum a iné).

Spracovala Zuzana Brezáková

Použitá literatúra:
„Naše hrady a kaštiele“, Štefan Pisoň, Marián Velba, vyd. Mladé letá, 1973, 2. vyd.

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990