, ()


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

Okolité hrady

?imonovany, Diviacka Nov? Ves, Diviaky nad Nitricou, Topo??iansky hrad, Tren?iansky hrad, Uhrovsk? hrad

Literatúra

N?zvy hradov a z?mkov v Slovenskej republike
Slovensk? ?rad geod?zie a kartografie. Bratislava. 1990